Home

Achtergrond 277 x bekeken

Verpachters onderbouwen aanspraken toeslagrechten

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft een nieuwe stap gezet in het getouwtrek om het eigendom van de toeslagrechten in pachtsituaties. In een brief aan minister Veerman (LNV) geeft de FGP een juridische onderbouwing voor de aanspraken die verpachters op de rechten maken.

Volgens de Federatie moeten de toeslagrechten gezien worden als productierechten. En de rechtsbetrekkingen tussen pachter en verpachter worden in dat geval niet beheerst door het gemeenschapsrecht, maar door het recht van de lidstaat zelf. In Nederland is dat het pachtrecht.

Het feit dat Europese verordeningen bepalen dat het toeslagrecht op naam van de gebruiker wordt gesteld, is volgens de FPG daarom niet van belang. Volgens de pachtwet is de pachter verplicht bij het einde van de overeenkomst het gepachte in goede staat op te leveren. In de visie van de FPG is dat inclusief de toeslagrechten.

De Federatie waarschuwt minister Veerman dat de voorlichting die LNV nu aan boeren geeft, niet zonder risico is. Door te stellen dat de verpachter geen recht heeft op de toeslagrechten, zullen pachters die met een gerust hart verkopen.

Maar dat is dus in strijd met de pachtwet, zegt de FPG. En als de rechter dat straks ook erkent, loopt de pachter het risico dat de pachtovereenkomst wordt ontbonden en dat hij een schadevergoeding moet betalen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Veerman zich door de FPG zal laten overtuigen. LNV vindt dat toeslagrechten moeten worden gezien als inkomenssteun, en niet als productierechten. Het ministerie denkt dat rechtszaken van verpachters daar geen verandering in kunnen brengen. De brief van de FPG is echter op dit moment nog niet in behandeling genomen.

Lees ook ‘Regeling toeslagrechten in nieuwe pachtwet’
Meer informatie Brief van FPG

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.