Home

Achtergrond 228 x bekeken

Uitstel voor aanleveren meetgegevens WKK

De sluitingsdatum voor het aanleveren door netbeheerders van de meetgegevens van grote warmtekrachtkoppelingen (WKK) is verschoven naar 1 juli. Ondernemers met een andere installatie moeten zo snel mogelijk een verzoek tot vaststelling van de cijfers indienen, ook als die niet correct zijn.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen uitkerings- en certificeringsinstanties EnerQ en CertiQ, het ministerie van Economische Zaken en aantal belangenorganisaties en bedrijven. Volgens EnerQ is 1 juni een haalbare datum. Telers hoeven dus niet te vrezen voor het mislopen van de subsidie Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP).

Netbeheerders hebben de meetgegevens van de meeste WKK-installaties nog niet of te laat doorgegeven aan CertiQ. Van slechts twaalf procent waren op de uiterste inzenddatum van 1 april de cijfers bekend. En die zijn noodzakelijk voor de vaststelling van de hoogte van de MEP.

In het overleg is daarom besloten de netbeheerders drie maanden respijt te geven voor wat betreft de meetgegevens van grote installaties. Producenten met een andere warmtekrachtkoppeling die nog geen verzoek tot vaststelling hebben ingediend, krijgen deze maand een herinnering van EnerQ. Daarna hebben zij vier weken de tijd om te reageren.

Volgens EnerQ is het van belang dat producenten het vaststellingsformulier ook terugsturen als zij het niet eens zijn met de bijgevoegde meetgegevens. Eventuele correcties kunnen worden aangegeven bij vraag zes. Daarnaast moeten ondernemers bij onjuiste cijfers of het ontbreken van gegevens contact opnemen met de netbeheerder, vindt CertiQ.

Lees ookLate uitbetaling MEP door trage netbeheerders
Meer informatie Informatie van EnerQ
Naslag Wet milieukwaliteit energieproductie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.