Home

Achtergrond

Nieuwe voorschriften IKB Varkens van kracht

Vanaf 1 april hebben varkenshouders die deelnemen aan IKB Varkens te maken met nieuwe voorschriften. Deze hebben betrekking op alle categorieën. De voorschriften staan beschreven in een werkboek dat eind februari aan alle varkenshouders is toegezonden. De volledige voorschriften van staan op de website van IKB Varkens.

De veranderingen houden onder andere een aantal verzwaringen in van de sancties bij het niet correct handelen. De eisen voor zijn IKB afgestemd op nieuwe wetgeving. Zo is opgenomen dat bij individuele huisvesting van zeugen het hok minimaal 2 meter lang moet zijn. De oppervlaktenormen voor de diverse diercategorieën zijn overgenomen uit het Varkensbesluit. Ook zijn een aantal onderwerpen aangevuld met extra eisen. Zo moet bij een spoelplaats voortaan verlichting aanwezig zijn en moet elke varkenshouder een klachtenregistratie bijhouden.

Bij het maken van de nieuwe voorschriften zijn deze vergeleken met de eisen uit IKB 2004 en de eisen in Eurepgap. Zodoende sluit IKB nu beter aan bij de wetgeving en andere kwaliteitssystemen.

Meer informatie Overzicht wijzigingenMeer informatie Overzicht IKB-voorschriften

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.