Home

Achtergrond 208 x bekeken

Laatste strohalm landbouwvrijstelling gebroken

De wijziging van de landbouwvrijstelling vijf jaar geleden waardoor in bepaalde gevallen bestemmingswijzigingswinst wordt belast, is niet in strijd met mensenrechtenverdragen. De Hoge Raad verwerpt de stelling van een boer die vindt dat hem door de wijziging - in strijd met Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) - eigendom is ontnomen.

De Raad komt tot deze conclusie naar aanleiding van het beroep in cassatie van een boer tegen een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De agrarisch ondernemer staakte op 31 december 2000 zijn onderneming. De woning en andere opstallen gingen tot zijn privé-vermogen behoren. De waarde van de woning met ondergrond werd gesteld op 75 procent van de waarde in onbewoonde toestand. Ook de waarde van de andere opstallen met ondergrond die naar het privé overgingen werden door de inspecteur op 75 procent van de waarde vrij opleverbaar gesteld.

Het verschil tussen de waarde van de ondergrond van de woning in het economisch verkeer (WEV) en de waarde bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB) is geheel ontstaan voor de wetswijziging in juni 2000. Bestemmingswijzigingswinst voor die tijd zou onbelast zijn gebleven.

De agrariër bepleit een lagere waardering van zijn bezittingen. Verder wil hij dat de in de onbelaste periode ontstane winst ook onder het nieuwe regime onbelast blijft. De winst zou dus in een (groot) onbelast en een (zeer klein) belast gedeelte opgeknipt moeten worden. In overeenstemming met eerdere rechtspraak, heeft de Hoge Raad de belastingplichtige in het ongelijk gesteld.

Een belangrijk argument van de boer is dat de wetswijziging in strijd zou zijn met mensenrechtenverdragen, omdat er sprake is van terugwerkende kracht. Door de wijziging zou hem ten onrechte eigendom ontnomen zijn. Die stelling is echter door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Er is volgens de rechter in dit geval geen sprake van terugwerkende kracht. Hooguit is de hoop dat in de toekomst te behalen winsten onbelast zouden blijven de grond in geslagen. Maar dat is volgens de Hoge Raad iets anders.

Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de agrarische ondernemer? Eerder adviseerden wij nog geen beslissing te nemen over een eventuele heretikettering van de grond. Het is de vraag of de fiscus daar na dit arrest nog mee akkoord gaat. De laatste strohalm lijkt gebroken te zijn.

Er is nog een klein lichtpuntje. De boer in deze zaak lijkt plannen te hebben voor een gang naar de Europese rechter. Bedacht moet worden echter dat dit een zeer lange procedure worden, met bovendien een onzekere uitkomst. Zodra duidelijk is wat de fiscus zal doen, zullen wij daarover berichten. Dat de hoop op een goede afloop niet erg groot meer is, zal echter duidelijk zijn.

mr. S.F.J.J. Schenk (GIBO Adviesgroep Belastingen)

Lees ook Heretikettering: nog even rustig afwachten
Lees ook Ook Hoge Raad: Landbouwvrijstelling volgens nieuwe regime

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.