Home

Achtergrond

Gemeente mag zich niet verschuilen achter reconstructieplan

De gemeente Putten heeft onjuist gehandeld bij een bestemmingswijziging voor een nieuw te bouwen varkensbedrijf. Bij het weigeren van medewerking beroept de gemeente zich op het reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost, dat nieuwbouw in verwevingsgebied ontmoedigd. De Raad van State is echter van mening dat uit eerdere correspondentie tussen varkenshouder en gemeente blijkt dat de gemeente in eerste instantie wel wilde meewerken aan een bestemmingswijziging. Bovendien sluit een verwevingsgebied nieuwvestiging niet uit.

Het conflict tussen de varkenshouder en de gemeente stamt uit 1997, toen de ondernemer verzoekt om het bestemmingsplan te wijzigen om een nieuwe varkenshouderij mogelijk te maken. De Afdeling Landelijk Gebied van de dienst Ruimte, Economie en Welzijn beslist positief, mits de varkenshouder vooraf alle mestproductierechten en varkensrechten aankoopt en de milieuvergunning aanvraagt.

Nadat de varkenshouders dit alles geregeld heeft, besluit het College van de gemeente toch geen medewerking te verlenen. Inmiddels zijn de contouren van het reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost duidelijk geworden en valt de beoogde nieuwbouwlocatie in verwevingsgebied, waar nieuwvestiging in de regel niet is toegestaan. Het College vindt daarom dat de nieuwbouw niet past in toekomstig beleid.

Nadat de zaak via de rechtbank Zuthpen bij de Raad van State terecht komt, oordeelt die in het voordeel van de varkenshouder. De gemeente heeft geen goede afweging gemaakt tussen het gewekte verwachting bij de varkenshouder en het toekomstig beleid. Bovendien sluiten zowel het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-reconstructieplan nieuwvestiging van een varkenshouderij op de betreffende locatie niet uit.

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.