Home

Achtergrond 376 x bekeken

Gelderland stelt reconstructieplan Veluwe vast

Provinciale Staten (PS) van Gelderland hebben op 30 maart het reconstructieplan Veluwe vastgesteld. Naar aanleiding van de 350 ingediende bedenkingen en opmerkingen zijn de meeste onderdelen van het plan zijn ongewijzigd vastgesteld maar zijn een aantal punten aangepast. Zo is de grens van de EHS op enkele plaatsen verlegd, ten gunste van de betrokken intensieve veehouders.

Na de aanpassing zijn onder andere geen varkensvrije zone opgenomen in het plan. Verder is het landbouwontwikkelingsgebieden niet mogelijk om windmolens te plaatsen. Voor de agrarische enclave en voor de IJsselvallei is besloten om in een aantal gevallen de grens van de extensiveringsgebieden en de provinciale EHS te verleggen. Daardoor liggen bedrijven niet meer in een extensiveringsgebied, maar komen ze in een verwevingsgebied te liggen. Een ontwikkelingsplan voor de agrarische enclave moet volgend jaar april door PS worden vastgesteld. Tot die tijd gelden bij uitbreidingen de huidige regels.

Verder hebben GS besloten dat schade vanwege de zonering intensieve veehouderij wordt vergoed. Planschade is schade die betrokkenen ondervinden als gevolg van het plan. Dit zal met name kunnen voorkomen in extensiveringsgebieden, waar de natuur voorrang krijgt boven intensieve veehouderijen. Planschadekosten komen voor rekening van het Rijk. De planschade als gevolg van de sturende waterberging zal worden geregeld conform de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de provincie en het waterschap.

Het reconstructieplan treedt in werking zodra de ministers van LNV en VROM het plan bekendmaken. Belanghebbenden kunnen daarna bij de Afdeling Beroepsrechtspraak van de Raad van State daarna eventueel beroep instellen.

Het reconstructieplan Veluwe is, naast de reconstructieplannen voor de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost en de Achterhoek en Liemers, een van de drie reconstructieplannen in Gelderland. De andere twee reconstructieplannen zijn in februari al vastgesteld.

Meer informatie Reconstructieplan Veluwe

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.