Home

Achtergrond 226 x bekeken

Geen mest langs ecologisch waardevolle beken

De bemestingsvrije zones komen langs ecologisch waardevolle beken in hoog Nederland. Dat schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarbij is het Structuurschema natuur- en landschapsbehoud uit 1984.

LNV stelt de zones vast door middel van een wijziging van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. De betreffende beken worden aangegeven op de kaarten die als bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn gevoegd.

Voor de overige wateren gelden nog steeds de voorschriften die op 1 maart 2000 in werking zijn getreden. Volgens die bepalingen moeten bemestingsvrije zones in acht worden genomen die per gewas kunnen verschillen. In de praktijk komen die overeen met de teeltvrije gebieden

Volgens Veerman heeft het instellen van bemestingsvrije zones langs wateren in laag Nederland weinig effect op de milieubelasting. Bovendien zullen er de komende jaren betere maatregelen worden ingevoerd in het licht van de Kaderrichtlijn Water, denkt de minister. Toch heeft Nederland de toezegging aan de Europese Commissie gedaan te onderzoeken of stroken van drie tot vijf meter daar zin hebben.

Lees ook Minder veen op nieuwe grondkaarten
Lees ook Peildatum voor hoogte gebruiksnormen 15 mei
Meer informatie Kaart met aangewezen bufferzones
Meer informatie Brief van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.