Home

Achtergrond 577 x bekeken

Buitenlandse werknemer niet zelfstandig zonder E101-verklaring

Buitenlandse werknemers die kortstondig arbeid verrichten voor Nederlandse tuinders kunnen niet zonder meer worden aangemerkt als zelfstandige ondernemers. Dat moet wel aannemelijk gemaakt kunnen worden. Een E101-verklaring is daarvoor het meest voor de hand liggend.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRB) in een zaak tussen een loonbedrijf en de belastingdienst. De onderneming had voor een korte periode een aantal Britse oculeerders in dienst die zelfstandige ondernemers zouden zijn. Volgens het CRB is dat onzin. De Britten beschikten niet over een zogeheten E101-verklaring, het meest voor de hand liggende bewijsstuk.

Met een E101-verklaring geeft het land van afgifte aan dat het de bevoegde lidstaat is om verzekerings- en premieplicht vast te stellen. Deze verklaring kan ook door zelfstandigen worden aangevraagd.

Overigens zou dit document nog niet voldoende bewijs zijn geweest. De ondernemer had ook aannemelijk moeten maken dat de Britten in hun eigen land gewoonlijk andere werkzaamheden dan in loondienst verrichten. Dat heeft hij niet gedaan.

Bovendien vertoonde de arbeidsrelatie tussen de agrarische ondernemer en zijn Britse werknemers alle kenmerken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De arbeid werd door de Britten persoonlijk verricht tegen een vooraf overeengekomen loon. Het oculeren van rozen vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en het is de belanghebbende die met de rozenkwekers contracteert en door hen wordt aangesproken.

Om de rechter ervan te overtuigen dat de werknemers zelfstandigen zijn, had de ondernemer dus de juiste papieren moeten overleggen en diende hij te zorgen voor een andere invulling van de arbeidsrelatie. Dat laatste had hij kunnen doen door bijvoorbeeld bij het verstrekken van de opdracht vast te laten leggen dat het werk niet persoonlijk verricht hoefde te worden door de aannemer.

Meer informatie Uitspraak van het CRB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.