Home

Achtergrond

Beperkingen aan boer-boertransport

Boer-boertransport blijft ook onder de nieuwe mestwet mogelijk. Wel worden aan deelname aan de regeling andere voorwaarden gesteld. Dat blijkt uit antwoorden van minister Veerman (LNV) op vragen uit de Tweede Kamer.

De vrijstelling tot weging, bemonstering en analyse geldt onder de nieuwe mestwet voor maximaal 15 procent van de op een bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen. Minstens 85 procent van de mest moet op de eigen grond geplaatst kunnen worden. Meer afvoeren is wel toegestaan, maar dan gelden niet de vrijstellingen in het kader van de regeling.

Een melkveebedrijf dat na verlening van de derogatie een productie heeft van 294 kg stikstof per hectare, mag 250 kg aanwenden op eigen grond en de rest volledig met de boer-boervoorziening afvoeren. Bij een hogere productie moet alles dat boven de 294 kg wordt afgevoerd, worden gewogen, bemonsterd en geanalyseerd.

Verder mag de afstand tussen de laad- en losplaats hemelsbreed niet meer zijn dan tien kilometer. De mest moet rechtstreeks, en dus zonder tussenopslag, geleverd worden. Zowel de leverancier als de afnemer zijn een landbouwbedrijf. Er mag in het kader van de regeling geen levering plaatsvinden aan bijvoorbeeld particulieren en mestverwerkers. Voor elk transport moet een vervoersbewijs worden gestuurd aan Dienst Regelingen.

Als aan deze eisen wordt voldaan, hoeft een vracht mest dus niet gewogen, bemonsterd en geanalyseerd te worden. De hoeveelheid mag worden geschat en vervolgens worden de gehalten fosfaat en stikstof bepaald op basis van forfaits.

Aan het bedrijf dat de mest aanvoert, worden geen nadere eisen gesteld. Een akkerbouwer mag dus al zijn mest uit boer-boertransport betrekken. Bedrijven die aan de eisen voor de boer-boertransport voldoen, mogen per vracht mest kiezen of ze deze via boer-boertransport of op de normale manier de dierlijke mest afvoeren. Boeren die zich niet aan de regels houden, kunnen van de regeling worden uitgesloten. Daarnaast riskeren zij een boete.

Lees ook Strengere eisen stikstof en fosfaat door provincies mogelijk

Ing. M. van Beers en ing. E. Coopmann (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.