Home

Achtergrond

BRS verplicht voor uitbetaling melkpremie

Sinds dit jaar moeten alle landbouwers die subsidie aanvragen, geregistreerd zijn onder een relatienummer. Nederland gebruikt daarvoor het zogeheten bedrijfsregistratienummer (BRS). Ook bedrijven die enkel melkpremie ontvangen, moeten een BRS hebben.

De uitbetaling van melkpremie gaat via de Centrale Organisatie Superheffing (COS). Sinds begin 2005 staat daarom op alle correspondentie naast het COS-registratienummer ook het BRS. Wanneer dat niet het geval is, kent COS het betreffende BRS nog niet. Bedrijven moeten dan contact opnemen met de COS. Voor leaseformulieren geldt een uitzondering. Daarop hoeft geen BRS te staan. Het niet of onjuist vermelden van dit relatienummer leidt tot een vertraging in de afhandeling van de ontvangen formulieren.

Melkveebedrijven die hun bedrijfsvoering wijzigen door bijvoorbeeld een maatschap te vormen, moeten dit direct melden bij de Dienst Regelingen. Daarnaast moeten zij hun wijziging ook doorgeven aan COS met het formulier ‘overdracht quotum met grond/ geheel bedrijf’ (BO/GT). Het nieuwe bedrijf zal zich als nieuwe producent bij COS moeten aanmelden onder vermelding van het nieuwe BRS. Voortaan is registratie bij COS enkel mogelijk als de melkveehouder is geregistreerd bij de Dienst Regelingen en een BRS heeft.

Mr. J.M.M. Kroon (Gibo Accountants en Adviseurs)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.