Home

Achtergrond

Vrijstelling overdrachtsbelasting ook bij erfpacht

Een boer of tuinder die een stuk land koopt dat hij niet zelf in gebruik neemt, heeft onder voorwaarden ook recht op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Met de eis van ‘bedrijfsmatige exploitatie’ wordt niet bedoeld dat de verkrijger zelf een agrarische onderneming zou moeten exploiteren.

Dat heeft het gerechtshof van Arnhem onlangs beslist in een zaak die een koper van een stuk cultuur- en bosgrond had aangespannen tegen de belastingdienst. Een deel van die grond is bij de verkoopakte verkregen onder voorbehoud van het ten behoeve van de verkoper gevestigde zakelijke recht van erfpacht. De belanghebbende vindt dat zij ook recht heeft op vrijstelling van overdrachtsbelasting voor dat gedeelte.

De belastingdienst geeft haar daarin geen gelijk, maar de rechter wel. Vrijstelling van overdrachtsbelasting kan alleen verleend worden indien er verbetering van de landbouwstructuur plaatsvindt. Daarvoor moet onder andere voldaan worden aan de eis van ‘bedrijfsmatige exploitatie’. Volgens het gerechtshof betekent dit niet dat de verkrijger zelf een bedrijf zou moeten exploiteren, maar dat zij landerijen bedrijfsmatig moet verwerven die dienstbaar zijn aan een agrarische onderneming.

In dit specifieke geval heeft de belanghebbende de grond verkregen uit een streven de continuïteit van de agrarische onderneming van de verkoper als pachter te waarborgen. Daarmee voldoet zij volgens het gerechtshof aan de eis van bedrijfsmatige exploitatie voor het recht op vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.