Home

Achtergrond

Toeslagrechten zelf aanvragen bij maatschapvorming

Zonen van een boer die na de referentieperiode in een maatschap het bedrijf van hun vader overnemen, krijgen niet automatisch de toeslagrechten. Zij kunnen wel een private overeenkomst opmaken waarin wordt geregeld dat de rechten overgaan naar de nieuwe maatschap.

Dat staat in een infobulletin over het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat Dienst Regelingen binnenkort aan boeren stuurt. De zonen worden beschouwd als startende ondernemers. Die categorie boeren krijgt niet automatisch toeslagrechten toegewezen.

Daar zijn twee oplossingen voor. Op de eerste plaats kan een clausule aan het koopcontract worden toegevoegd waarin ook de overdracht van de toeslagrechten wordt geregeld. Daarbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat de verkoper op het moment van aanvraag van de rechten landbouwer was. Deze private overeenkomst is toegestaan voor overdrachten tussen 1 januari 2000 en 16 mei 2006.

De starter kan tot het moment van de vaststelling van de toeslagrechten ook een beroep doen op de nationale reserve. Dit geldt alleen door boeren die in of na 2000 zijn begonnen, maar voor 16 mei 2004.

Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze gebruik maken van de nationale reserve of een beroep doen op de private overeenkomst. Als er echter een contractclausule is aangegaan en de boer wil gebruik maken van de nationale reserve, moet wel overeenstemming bereikt worden met de verkoper.

Als de zoon van een agrarische ondernemer na de referentieperiode een maatschap aangaat met zijn vader, is er niks aan de hand. Een van de oorspronkelijke ondernemers heeft immers het beheer over het nieuwe bedrijf. De referentiegegevens worden toegewezen aan de maatschap.

Voor de ontbinding van een maatschap gelden soortgelijke regels. Als een vader uit de maatschap treedt die hij samen met zijn zoon heeft, blijven de rechten bij het bedrijf. In het geval dat een maatschap wordt beëindigd tussen een uittredende vader en twee zonen die elk een onderdeel voortzetten, worden de rechten naar verhouding verdeeld. Een dochter die het bedrijf overneemt van haar vader en moeder maar geen deel uitmaakt van de maatschap die haar ouders vormden, wordt gezien als een startende ondernemer. Zij krijgt dus niet automatisch de toeslagrechten toegewezen.

Meer informatie Infobulletin van Dienst Regelingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.