Home

Achtergrond 186 x bekeken

Streep door aanwijzing kwetsbare gebieden in Overijssel

De Raad van State heeft het besluit van de provincie voor het aanwijzen van kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) vernietigd. Dit besluit heeft gevolgen voor de bedrijven buiten de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur (PEHS) en bedrijven die een nieuwe milieuvergunning in aanvraag hebben.

De taak van de provincie Overijssel was om de PEHS vast te stellen. Door de PEHS te globaal te houden en niet op perceelsniveau vast te stellen, zijn Geputeerde Staten (GS) bij de begrenzing van de PEHS te kort door de bocht gegaan. Anderzijds is de provincie Overijssel te ver gegaan met de aanwijzing van de PEHS door hierin wel de kwetsbare gebieden te betrekken. Volgens de Raad van State is de provincie niet bevoegd om deze kwetsbare gebieden aan te wijzen.

Om op grond van de WAV als kwetsbaar gebied te worden aangemerkt moet een gebied aan twee criteria voldoen: Op 31 december 2001 op grond van de Interinwet ammoniak en veehouderij (IAV) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt en bovendien gelegen zijn binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS).
Als gevolg van deze uitspraak vallen nu ook de verzuringgevoelige gebieden buiten de PEHS onder de categorie kwetsbaar gebied waardoor ongeveer 1000 veehouderijbedrijven opnieuw te maken kunnen krijgen met de beperkende bepalingen van de (WAV). In een zone van 250 meter rondom de kwetsbare gebieden mogen zich geen nieuwe veehouderijen vestigen en mogen bestaande veehouderijbedrijven niet meer ammoniak uitstoten dan een bepaald maximum (emissieplafond).

De provincie gaat op korte termijn bekijken welke maatregelen genomen moeten worden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekere situatie als gevolg van deze uitspraak. Met het besluit vielen veehouders buiten de PEHS niet meer onder de beperkingen van de WAV en konden hun bedrijf ontwikkelen. Maar ook de veehouders die in beroep zijn gegaan bij de Raad van State hebben niet de duidelijkheid gekregen waar zij om vroegen. Namelijk of een bedrijf wel of niet binnen de PEHS lag. En ze wilden dat een bepaald bos niet als kwetsbaar werd aangemerkt. Ook zij staan nog met lege handen omdat opnieuw een toetsing moet plaatsvinden.

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.