Home

Achtergrond

Ondernemerschap centraal bij kredietverstrekking

Boeren en tuinders die bij de bank aankloppen voor een krediet worden steeds vaker beoordeeld op hun visie op de markt en maatschappij. Ook een goede cashflowontwikkeling is belangrijk. Het belang van solvabiliteit en zekerheden zoals het bezit van grond of gebouwen is teruggelopen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) naar de ontwikkelingen rond financiering van agrarische bedrijven. Volgens de onderzoekers wordt tegenwoordig een volledige bedrijfsanalyse gemaakt waarin ondernemerschap een grote rol speelt. In het verleden stond de financiële analyse centraal.

Naast deze beoordelingskwestie is de rentabiliteit belangrijker geworden. De nadruk ligt daarbij vooral op toekomstige ontwikkelingen en cashflowmanagement. Daarom wordt in de financieringsopzet vaak een liquiditeitsbegroting opgenomen waarin te zien valt of in de toekomstige kasstromen spanningen zijn te verwachten.

De onderzoekers verwachten ook dat de komende vijf tot tien jaar het op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen een steeds belangrijker criterium voor kredietverstrekking wordt. Het gaat dan om aspecten als biologische productie, milieu, ethiek, personeel en dierwelzijn.

Het vertrouwen van de bank in de ondernemer neemt een centrale rol in. Van de boer of tuinder wordt een visie gevraagd op de toekomst. Hij moet toekomstige ontwikkelingen kunnen inschatten en weten hoe hij zijn bedrijf daarop wil aanpassen. Investeringen in wettelijke vereisten zoals productierechten gaan voor het investeren in gebouwen.

Meer informatie Het LEI-rapport

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.