Home

Achtergrond

Nog subsidie voor structuurverbetering glastuinbouw

Tuinders kunnen nog tot 15 maart aanvragen indienen voor subsidie op nieuwbouw van glasopstanden en clusterplannen. Het subsidieplafond voor de Regeling structuurverbetering glastuinbouw is nog niet bereikt.

In totaal is € 12 miljoen beschikbaar voor de regeling. Daarvan is nog € 2 miljoen over. De toekenning van subsidie vindt plaats op basis van de volgorde waarin de aanvragen zijn ingediend.

De regeling is gebaseerd op de kaderverordening plattelandsontwikkeling van de Europese Unie. De onderdelen investeringen in nieuwbouw en clusterplannen worden voor 25 procent mede gefinancierd vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU door het Europees oriëntatie- en garantiefond voor de landbouw (EOGFL).

Het is ook op basis van deze regeling ook mogelijk subsidie te krijgen voor de investering in nieuwbouw van glasopstanden ter vervanging van oude glasopstanden. Het plafond daarvoor is inmiddels bereikt.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor nog uit te besteden werkzaamheden. Als er al een verplichting is aangegaan voordat een schriftelijk ontvangstbewijs van de aanvraag van subsidie is ontvangen, komt het project niet in aanmerking. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij Het LNV-Loket.

Lees ook Regeling structuurverbetering glastuinbouw weer geopend
Meer informatie Toelichting op de regeling
Naslag Regeling structuurverbetering glastuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.