Home

Achtergrond

Nieuw streekplan gaat boven wijzigingbevoegdheid van het bestemmingsplan

De provincie Noord-Brabant heeft terecht goedkeuring onthouden aan de wijziging van het bestemmingsplan. Dit ondanks dat is voldaan aan de in het bestemmingsplan genoemde wijzigingsvoorwaarde. Het is echter een bevoegdheid en geen plicht. Wijziging van het provinciaal ruimtelijk beleid kan reden zijn om hiervan af te wijken.

Dit bepaalde de Raad van State in een zaak van een tuinder en de gemeente Aalburg tegen de provincie Noord-Brabant. De tuinder wilde zijn bedrijf vestigen op een nieuwe locatie, de gemeente wilde ook haar medewerking verlenen. Volgens de gemeente is voldaan aan alle in het bestemmingspan genoemde wijzigingsvoorwaarden. Toch onthoudt de provincie haar goedkeuring, omdat zij vind dat niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Daarnaast is het de taak van de provincie om te toetsen of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De provincie stelt zich op het standpunt dat gezien het streekplan een nieuwvestiging van het agrarisch bedrijf niet is toegestaan. De wijziging zou dus in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente voert aan dat nieuwvestiging volgens het, ten tijde van de goedkeuring van het bestemmingsplan, geldende streekplan wel was toegestaan en dus de wijziging moet worden goedgekeurd.

De raad van State oordeelt echter dat de provincie aan het nieuwe streekplan dient te toetsen. Volgens de Raad van State brengt het karakter van de toetsing met zich mee dat alle feiten en omstandigheden die zich tot aan het nemen van het besluit in aanmerking moeten worden genomen. In het nieuwe streekplan zijn andere voorwaarden voor nieuwvestiging opgenomen en daaraan wordt niet voldaan.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.