Home

Achtergrond 218 x bekeken

Niet twee keer een habitattoets

Een boer of tuinder die over een natuurbeschermingswetvergunning beschikt waarvoor een habitattoets is uitgevoerd, hoeft niet in een nieuwe procedure nogmaals beoordeeld te worden. Dat zegt minister Veerman (LNV) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Als op basis van de bestaande Natuurbeschermingswet in een habitatrichtlijngebied een vergunning is verleend voor een nieuwe activiteit, is een toets uitgevoerd indien er kans bestond op significante negatieve effecten. In dat geval hoeft in een andere vergunningsprocedure geen nieuwe toetsing plaats te vinden. Wat precies een ‘significant effect’ inhoudt, is nog niet duidelijk. De interpretatie hiervan wordt binnenkort uitgelegd in de Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 waar LNV nu nog aan werkt.

De Europese Commissie heeft in december vorig jaar de communautaire lijst met habitatrichtlijngebieden vastgesteld. Nederland moet binnen zes jaar de gebieden zelf aanwijzen als speciale beschermingszone. Veerman is van plan dat uiterlijk binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wijziging van de Natuurbeschermingswet te doen. Tijdens de aanwijzingsprocedure bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar. Tegen het definitieve besluit is wel beroep mogelijk.

Meer informatie Antwoorden van minister Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.