Home

Achtergrond 238 x bekeken

Meld veranderingen bedrijfssituatie voor juiste toekenning toeslagrechten

Bedrijfsmutaties die sinds 1 januari 2000 hebben plaatsgevonden, moeten bij Dienst Regelingen zijn geregistreerd voor een juiste vaststelling van de toeslagrechten. Boeren die geen melding hebben gemaakt van veranderingen, moeten dat zo snel mogelijk doen.

Dat zegt Dienst Regelingen (DR). Volgens de uitvoeringsinstantie van het ministerie van LNV is een correcte registratie noodzakelijk voor de toekenning van toeslagrechten. Als van een bedrijf niet de goede gegevens bekend zijn, bestaat de kans dat de betrokken boer te weinig of juist te veel rechten krijgt.

In het eerste geval heeft de ondernemer pech. Een mutatie die niet op tijd is doorgegeven, leidt er in dit geval toe dat er minder steun wordt uitgekeerd dan waar recht op bestaat. Een boer die te veel toeslagrechten heeft toegekend gekregen, loopt het risico van terugvordering.

DR roept agrariërs daarom op eventuele wijzigingen alsnog door te geven. Melding van mutaties is altijd verplicht, maar niet iedereen doet dat op tijd. DR zegt dat boeren die een nog niet gemelde wijziging nu alsnog opgeven, geen boete krijgen.

In oktober stelt DR formulieren beschikbaar met een statusoverzicht van de voorlopig berekende toeslagrechten. Tijdig gemelde mutaties zijn daarin verwerkt. In februari of maart volgend jaar verstuurt DR aanvraagformulieren om de toeslagrechten vast te laten stellen. De uiterste datum voor het doorgeven van wijzigingen is 15 mei 2006. Dit is tevens de laatste dag dat een beroep gedaan kan worden op toeslagrechten uit de nationale reserve.

Lees ook Toeslagrechten zelf aanvragen bij maatschapvorming

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.