Home

Achtergrond 194 x bekeken

LNV geeft zegen aan reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost

Het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is deze week goedgekeurd door minister Veerman (LNV). De twee betrokken provincies willen nog dit jaar een regeling openstellen die de verplaatsing van intensieve veehouderijen van extensiverings- naar landbouwontwikkelingsgebieden mogelijk maakt.

Veerman heeft het gehele plan goedgekeurd. Er zijn dus geen wijzigingen in aangebracht sinds de vaststelling door de Provinciale Staten (PS) van Gelderland en Utrecht in december vorig jaar. Dit is na de reconstructies van Limburg en Overijssel het derde plan waarmee Veerman instemt.

De reconstructie voorziet in een beperking van de intensieve veehouderij in extensiveringsgebieden. Bedrijven groter dan 70 NGE zullen moeten verdwijnen. Voor die ondernemingen is alleen plaats in landbouwontwikkelingsgebieden. In de verwevingsgebieden verandert weinig ten opzichte van het huidige beleid. Wel wordt een beperking opgelegd aan de groei van bouwpercelen. Die mogen maximaal dertig procent groter worden.

Het reconstructieplan treedt 17 maart inwerking. Vanaf dat moment ligt het plan zes weken ter inzage bij deprovincies. Binnen deze termijn kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Vanaf 17 maart wordt ook de Wet Stankemissie Veehouderijen (wsv) van kracht.

Lees ook Gelderse PS stellen reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost vast
Meer informatie Belangrijkste bepalingen per zone
Meer informatie Informatie van de provincie Utrecht over de reconstructie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.