Home

Achtergrond

Korting subsidie bedrijfsbeëindiging veehouderijen toegestaan

Veehouders die zijn gestopt met hun bedrijf en subsidie hebben aangevraagd voor de productierechten, mogen met tien procent worden gekort als zij niet op tijd hun milieuvergunning hebben beëindigd. Volgens de Raad van State is dat geen straf, maar een maatregel die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de subsidieregeling.

De Raad doet deze uitspraak in een zaak die is aangespannen door een varkenshouder. Vier jaar geleden kreeg hij op basis van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (Rbv), die in 2000 en 2001 openstond, ruim € 30.000 aan subsidie toegewezen omdat hij stopte met zijn bedrijf. Een van de voorwaarden was dat hij binnen veertien maanden een verzoek tot intrekking van zijn milieuvergunning zou indienen.

Hij deed dat pas na vijftien maanden. Daarop besloot het ministerie van LNV de varkenshouder geen subsidie te verlenen. De boer ging daar met succes tegen in beroep. LNV ging vervolgens toch over tot uitkering van de subsidie, maar wel met een korting van tien procent.

Volgens de varkenshouders is ook dat onterecht. Zijn argument dat LNV in soortgelijke zaken een lagere of geen korting heeft toegepast, heeft hij niet aannemelijk kunnen maken. De Raad van State vindt maatregel van het ministerie daarom terecht.

Bovendien is het volgens de Raad in het belang van de doelstelling van de regeling dat de voorwaarden worden nageleefd. Als de milieuvergunning niet zou zijn ingetrokken, was het immers nog steeds mogelijk op die locatie een varkenshouderij te vestigen.

De Rbv bood in 2000 en 2001 ondernemers de mogelijkheid hun intensieve veehouderijbedrijf te beëindigen en hiervoor een financiële tegemoetkoming te krijgen voor de productierechten. In een aantal provincies werd tevens een subsidie voor de sloop van stallen verleend. Ruim zesduidend veehouders hebben een aanvraag ingediend.

Lees ook LNV gaat soepeler om met overtredingen van RBV-regels
Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.