Home

Achtergrond

Grondwaterbelasting bij gietwaterproject berekend naar aantal tuinders

Bij de onttrekking van grondwater voor beregening is in beginsel grondwaterbelasting verschuldigd. De vrijstelling hiervoor is 40.000 kubieke meter per jaar per inrichting. In antwoord op kamervragen keurt die staatssecretaris ook goed dat water, onttrokken en weer doorgeleverd via een aparte BV, wordt vrijgesteld van grondwaterbelasting als ware het afzonderlijke bedrijven.

Indien de regels betreffende de onttrekking van grondwater strikt zouden worden toegepast dan geldt er per inrichting een vrijstelling van 40.000 kubieke meter. Dit zou echter tot onbillijkheid leiden indien twee landbouwers van één inrichting gebruik zouden maken. Daarom kan op basis van de hardheidsclausule hiervan worden afgeweken en worden de bedrijven beschouwd als twee afzonderlijke inrichtingen.

In het geval van het geval van Gietwater BV, wordt water onttrokken door een aparte BV welke het water vervolgens weer levert aan een viertal tuinders. Omdat de BV zelf het water niet gebruikt maar doorlevert zou de vrijstelling strikt genomen niet van toepassing zijn. Op basis van de hardheidsclausule kan voor elk van de deelnemende tuinders de vrijstellingsgrens worden toegepast. In dit geval dus viermaal 40.000 kubieke meter.

Meer informatie Antwoord op de kamervragen
Lees ook Administratie voor grondwaterbelasting belangrijk voor eventuele vrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.