Home

Achtergrond

Geen uitzondering nitraatrichtlijn voor vergistingsinstallaties

Een algemene vrijstelling voor het wegen, bemonsteren en analyseren van mest voor bedrijven die gezamenlijk een vergistingsinstallatie hebben, is niet mogelijk. Volgens minister Veerman (LNV) staat de nitraatrichtlijn dat niet toe.

Volgens het voorstel tot wijziging van de meststoffenwet is het noodzakelijk vast te stellen of elk bedrijf zich heeft gehouden aan de gebruiksnormen en of er sprake is van een verantwoorde afzet van het mestoverschot. Dit vloeit voort uit de nitraatrichtlijn. Om dat vast te stellen, is het nodig te weten wat de aanvoer, productie en afvoer van dierlijke mest is. Het is niet mogelijk in het kader van een gezamenlijke mestvergistingsinstallatie bedrijven hiervan vrij te stellen.

Veerman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Vergisting is vooral voor grote bedrijven rendabel. Volgens Anton Cool van het CLM moeten alleen melkveehouders met meer dan 150 koeien daar aan beginnen. De vergistingsinstallatie vergt een investering van honderdduizenden euro’s. En daar bovenop komen nog kosten voor bijvoorbeeld aansluiting op het elektriciteitsnet.

Co-vergisting is vaak de oplossing om een installatie rendabel te maken. Daar zitten volgens Cool wel haken en ogen aan. Er worden immers mineralen aan de mest toegevoegd waarmee de totale hoeveelheid dierlijke mest op het bedrijf wordt vergroot. Dat betekent in de meeste gevallen een toename van de mestafvoer.

Veerman zal binnenkort een nieuwe lijst publiceren met producten die toegestaan zijn voor co-vergisting. Een verdere uitbreiding daarvan dit jaar is mogelijk als bedrijven nieuwe producten aanmelden die voldoen aan de criteria.

Lees ook Procedure vergunningverlening mestvergisting toegelicht
Meer informatie Brief van Veerman
Meer informatie Analyse van Anton Kool

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.