Home

Achtergrond

Geen milieuvergunning nodig voor intensieve veehouderij

Naar schatting 15.000 veehouders zullen nog deze kabinetsperiode geen milieuvergunning meer nodig hebben. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil de intensieve veehouderij zoveel mogelijk onder algemene regels brengen.

Dat schrijft Van Geel in een brief aan de Tweede Kamer over de modernisering van de VROM-regelgeving. Hoe de nieuwe algemene regels eruit zullen zien, is nog niet bekend. Wel zegt de staatssecretaris dat het bedrijfsleven straks € 35 miljoen minder kwijt is aan administratieve lasten.

Eerder dit jaar is al voorgesteld de huidige amvb’s voor melkveehouders en akkerbouwers zoveel mogelijk samen te voegen tot één Besluit landbouw milieubeheer. De intensieve veehouderij was daarvan uitgezonderd. Door het nieuwe voornemen van de staatssecretaris komt straks voor in totaal 40.000 bedrijven de vergunningsplicht te vervallen en bespaart de sector € 70 miljoen aan administratieve lasten.

Overigens betekent een vrijstelling van de vergunningsplicht niet dat bedrijven geen voorschriften meer hoeven na te leven. Zij zijn moeten zich wel houden aan de regels die vastgelegd zijn in de besluiten.

Meer informatie Brief van de staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.