Home

Achtergrond

Geen duidelijke voorwaarden investeringssteun bij gedeeltelijke overname

Een zoon die een maatschap is aangegaan met zijn vader komt alleen in aanmerking voor de investeringsregeling jonge agrariërs, als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke overname. Voor dat laatste geval zijn echter geen specifieke regels vastgelegd.

Een zoon die met zijn vader een maatschap vormt en gebruik wil maken van de nieuwe subsidieregeling voor startende boeren en tuinders, moet kunnen aantonen dat hij een deel van het bedrijf ook daadwerkelijk heeft overgenomen. Hoe groot dat gedeelte moet zijn, is niet duidelijk.

Het is volgens LNV nadrukkelijk niet de bedoeling jonge agrariërs te subsidiëren die onder de paraplu van hun vader eigen vermogen opbouwen zonder dat er een echte overname heeft plaatsgevonden. Alleen boeren en tuinders die zich in de afgelopen drie jaar als zelfstandig bedrijfshoofd hebben gevestigd, kunnen voor komende investeringen in hun onderneming subsidie krijgen.

Maar daartussen ligt een grijs gebied. Want hoe groot moet het deel zijn dat wordt overgenomen om in aanmerking te komen voor subsidie? Volgens LNV zullen aanvragen per geval worden beoordeeld. In de regeling worden geen specifieke regels over de gedeeltelijke overname opgenomen. Die zou daardoor onnodig complex worden.

De langverwachte subsidieregeling voor startende agrariërs wordt 15 april geopend. Boeren en tuinders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen twintig procent van de kosten van nieuwe investeringen terugkrijgen. Voor de aankoop van grond en gebouwen geldt dat de overnameprijs niet hoger mag zijn dan de getaxeerde waarde. Daarnaast mogen de kosten maximaal tien procent van de totale subsidie bedragen.

In de loop van de volgende week maakt Dienst Regelingen meer details bekend over de regeling. Vanaf 1 april zijn een brochure en aanvraagformulier te downloaden van de website van het LNV Loket.

Lees ook Investeringssteun voor jonge boeren vanaf april

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.