Home

Achtergrond 556 x bekeken

Eén voedselveiligheidscertificaat voldoende voor alle gewassen

Akkerbouwers hebben vanaf dit teeltseizoen genoeg aan één voedselveiligheidscertificaat. Hierin staan alle eisen voor suikerbieten, granen, zaden, peulvruchten, consumptie- en zetmeelaardappelen en industriegroenten. Ook is het zo ingericht dat het voldoet aan de eisen die de General Food Law sinds dit jaar aan de primaire sector stelt.

Veel akkerbouwers maken nu gebruik van verschillende certificaten. Door het integreren van alle eisen in het Voedselveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK) wordt overlap voorkomen en zijn telers in sommige gevallen goedkoper uit. De controlekosten zijn volgens het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) vergelijkbaar met of lager dan het totaalbedrag van dezelfde certificaten vorig jaar.

Afnemers eisen vaak een certificaat om er zeker van te zijn dat ze zo veilig mogelijke producten kopen. Het eisenpakket voor het VVAK is gebaseerd op een HACCP-analyse van teelt, oogst, transport en bewaring. Voor elke stap in het proces zijn de risico’s vastgesteld en is aangeven hoe die tot een minimum beperkt kunnen worden. Aan de eisen is inhoudelijk niks veranderd. Wel zijn de voorwaarden van de General Food Law op het gebied van traceerbaarheid en meldingsplicht bij onveilige situaties er aan toegevoegd.

Aanmelden kan bij een van de controlerende instanties die zijn genoemd op de website van het HPA. Een teler die voor het eerst een voedselveiligheidscertificaat aanvraagt of een nieuwe gewas opgeeft, moet dit minimaal een maand voor het verwachte oogstmoment doen. Daarbij geldt 1 juni als de uiterste datum.

Een teler die zich heeft aangemeld, wordt ook de daaropvolgende jaren benaderd voor controles. Zonder tegenbericht wordt de registratie automatisch verlengd. Akkerbouwers kunnen voor aanvang van het teeltseizoen het contract beëindigen.

De gekozen controlerende instantie neemt contact op met de teler voor een bedrijfsbezoek. Akkerbouwers zijn verplicht hier aan mee te werken. Als een afspraak tot drie keer toe wordt afgezegd, volgt automatisch een afkeuring.

Meer informatie HPA handboek VVAK

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.