Home

Achtergrond 166 x bekeken

Wijn ruimt twee knelpunten overdrachtsbelasting op

Boeren en tuinders hoeven niet hun complete onderneming in een personenvennootschap onder te brengen om in aanmerking komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vermogensbestanddelen die geen wezenlijke functie meer hebben, hoeven niet te worden ingebracht.

Nu wordt nog als voorwaarde voor de vrijstelling gesteld dat alle tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva moeten worden ingebracht. Maar volgens staatssecretaris Wijn (Financiën) loopt dit uit de pas met de overeenkomstige faciliteit in de inkomstenbelasting.

Daarnaast verlaagt Wijn de bijschrijvingseis op de kapitaalrekening bij inbreng van de onderneming in een vennootschap onder firma naar negentig procent. Op dit moment moet nog de complete waarde in het economische verkeer of van de boekwaarde worden bijgeschreven.

Wijn schrijf dit in een brief aan de Tweede Kamer over knelpunten rond de landbouwvrijstelling. Die zijn aangekaart door LTO Nederland. De staatssecretaris wil het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer ‘zo spoedig mogelijk’ aanpassen op deze twee punten. Hij ziet geen redenen of mogelijkheden om andere door LTO gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Zo vindt Wijn het niet nodig en te duur om ook vrijstelling van overdrachtsbelasting te verlenen aan bedrijfsopvolgers die niet tot de vastgestelde beperkte kring van bloed- en aanverwanten horen. Alleen kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen en hun partners hebben recht op de vrijstelling. Broers, neven en anderen niet.

Ook zal de staatssecretaris niet tornen aan de eis dat een onderneming gedurende drie jaar na de omzetting door de vennootschap moet worden voortgezet. Deze termijn wordt door de praktijk als star ervaren. Maar volgens Wijn geeft het zakelijke karakter van de overdrachtbelasting geen mogelijkheden tot het meewegen van persoonlijke omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat niet aan alle voorwaarden voldaan kan worden.

Lees ook Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging buiten gezin
Meer informatie Brief van de staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.