Home

Achtergrond 286 x bekeken

Weinig wijzigingen in nieuwe MIA en Vamil

De lijsten met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving (Vamil) worden volgend jaar samengevoegd. De regels zoals in 2006 zullen gelden zijn voor boeren en tuinders desondanks nagenoeg ongewijzigd.

Vorig jaar scherpte het ministerie van Vrom de voorwaarden waaronder tuinders investeringen in Groen-Labelkassen kunnen aftrekken nog flink aan. Dat is dit maal niet het geval. De regels zoals die nu gelden, zijn ook in 2006 nog van kracht. Wel zal het komende jaar een aanpassing van het Certificatieschema met technische eisen plaatshebben.

Voor de bouw of verbouw van een diervriendelijk veestal met lage ammoniakemmissie wordt in de lijst voor MIA en Vamil aangesloten bij de technische eisen zoals die zijn opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij. De maatlat voor duurzame veehouderij waaraan dit jaar is begonnen, zal in de loop van 2006 in werking treden.

Net zoals in 2005 is ook volgend jaar veertig procent van de investeringskosten aftrekbaar. Investeringen van boven de 25 miljoen euro komen in beginsel niet in aanmerking. Alleen met speciale toestemming van de Europese Commissie kan er voor dergelijke projecten aftrek worden verkregen.

Het budget voor de MIA is voor 2006 met 50 miljoen euro verhoogd tot 123 miljoen. Het extra geld is enkel bedoel voor de stimulering van milieuvriendelijke motoren. Het budget voor Vamil bedraagt het komende jaar 38 miljoen euro.

Lees ook Meer geld voor aftrek milieu-investeringen
Lees ook Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving eninvesteringsaftrek milieu-investeringen 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.