Home

Achtergrond

Verlaging subsidie WKK van kracht

Minister Brinkhorst (EZ) heeft vrijdag de wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee wordt het subsidiebedrag voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) verlaagd naar 2,2 cent per kWh.

De verlaging geldt met terugwerkende kracht sinds 1 januari. Dat de regeling niet eerder is gepubliceerd, komt doordat onlangs het subsidiebedrag nog is aangepast. Aanvankelijk zou 2,3 cent per kWh worden uitgekeerd. Een aantal weken geleden bleek dat dit bedrag was gebaseerd op een rekenfout.

In de regeling zijn ook bepalingen opgenomen die de voordelen verrekenen die een WKK-producent geniet door de vrijstelling van energiebelasting over het eigen gebruik van met de WKK opgewekte elektriciteit. Deze bepalingen zijn aangepast aan de nieuwe tarieven in de Wet op belasting op milieugrondslag die zijn vastgelegd in het Belastingplan 2005.

Lees ook Brinkhorst blijft bij lagere WKK-subsidie
Lees ook Wederom verlaging WKK-subsidie
Meer informatie Publicatie in de Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.