Home

Achtergrond

Verklaring vereist bij vermindering aantal ooien

Boeren die na 8 februari het aantal ooien op hun bedrijf wijzigen, moeten een Verminderingsverklaring insturen naar Dienst Regelingen. Voor het dier dat in mindering is gebracht, wordt geen premie uitbetaald.

De aanhoudperiode voor de ooipremie loopt van 8 februari tot 18 mei. In deze maanden moeten boeren het aantal dieren dat zij hebben opgegeven ook daadwerkelijk in bezit hebben. Een Verminderingsverklaring is verplicht als in deze periode minder dieren op het bedrijf zijn dan gemeld.

Als een boer meer ooien heeft dan aangemeld en een aantal van dat ‘overschot’ gaat dood, is de verklaring niet nodig. Immers, er zijn dan nog altijd meer dieren op het bedrijf dan oorspronkelijk aangemeld. Een boer die tijdens de kortingsperiode (van 8 februari tot 4 maart) een premie-aanvraag doet, moet ook in de totale aanhoudperiode voldoen aan het opgegeven aantal. Aanvragen in de kortingsperiode worden wel gekort met een procent per werkdag. Na 4 maart binnengekomen aanvragen worden afgewezen.

Voor het aanhouden van ooien op een perceel van iemand anders moet een Verplaatsingsverklaring worden ingediend. Verplaatsing naar eigen percelen hoeft niet gemeld te worden.

De betaling van de ooipremie 2005 vindt plaats tussen 1 december 2005 en 30 juni 2006. Voor de ooipremie zijn nationale plafonds vastgesteld. Als er meer premie wordt aangevraagd dan totaal beschikbaar is, wordt evenredig per dier verlaagd.

Lees ook Aanvraagperiode ooipremie tussen 3 januari en 7 februari
Meer informatie Vragen en antwoorden over ooipremie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.