Home

Achtergrond 212 x bekeken

Reconstructie Achterhoek/Liemers vastgesteld, Veluwe niet

Veehouders in verwevingsgebieden in de Achterhoek en Liemers kunnen hun bouwkavel tot maximaal anderhalve hectare uitbreiden. Dat hebben de Gelderse Provinciale Staten (PS) deze week besloten.

Woensdagavond zijn de reconstructieplannen Achterhoek/Liemers vastgesteld. Alleen het Rijk moet nu nog goedkeuring verlenen. Over de Veluwe wordt pas 30 maart een beslissing genomen. Het voorstel van GS met betrekking tot de maximale uitbreidingsmogelijkheid van het bouwblok van veehouders in verwevingsgebieden is niet overgenomen.

GS hadden bepaald dat bedrijven gelegen op een locatie die niet is aangewezen als gebied met groeimogelijkheden tot maximaal een hectare kunnen uitbreiden. Bouwkavels van veehouderijen die wel in een dergelijk gebied liggen, mogen tot anderhalve hectare toenemen. PS hebben dit onderscheid laten vervallen. Voor alle veehouderijen geldt nu een maximum van anderhalf.

PS hebben ook het onlangs door GS genomen besluit dat de aanleg van erfbeplanting niet meer onder het begrip bouwkavel valt, overgenomen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of erfbeplanting in het bestemmingsplan moet worden geregeld. Daarmee komen PS en GS tegemoet aan de bezwaren van LTO Noord. De belangenorganisatie vindt dat erfbeplanting niet als onderdeel van het bedrijf mag worden gezien. Dat gaat immers ten koste van eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

De sturende waterbergingsgebieden zijn geschrapt. In het oorspronkelijke plan was een aantal locaties concreet begrensd. Deze zouden direct doorwerken naar streek- en bestemmingsplannen. PS hebben daar nu zoekgebieden van gemaakt. Pas eind volgend jaar worden de definitieve gebieden aangewezen. Daarmee is de doorwerking komen te vervallen.

Ook is bepaald dat de grenzen van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) in een aantal gebieden worden verlegd zodat ruim dertig bedrijven buiten de invloedssfeer van de Wet ammoniak en veehouderij komen te liggen. Dat heeft eveneens tot gevolg dat die locaties geen extensiveringsgebieden meer zijn. Aan eventuele uitbreidingsplannen bij de betreffende veehouderijen worden hierdoor minder beperkingen gesteld.

Lees ook Reconstructieplannen Gelderland vastgesteld

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.