Home

Achtergrond 216 x bekeken

Ontheffing productierechten bij mestverwerking of verbranding

Veehouders kunnen voor maximaal 50 procent vrijstelling krijgen van de benodigde productierechten bij een uitbreiding. De ondernemer moet dan alle mest verwerken en alle producten afzetten buiten de Nederlandse landbouw. De regeling wordt op z’n vroegst op 1 maart 2006 opengesteld. Over het wel of niet mogen verkleinen van het aanwezige productierecht is nog geen duidelijkheid gegeven.

Stel een bedrijf heeft 1.000 dieren en wil uitbreiden naar 1.500 dieren. De ontheffing wordt dan verleend voor 250 dieren en voor 250 dieren moeten rechten verworven worden. Alle mest van de 1.500 dieren moet verwerkt worden. In geval van mestverbranding kan in totaal voor 1 miljoen kg fosfaat aan ontheffing worden verleend. Voor de overige mestverwerkingstechnieken is 600.000 kg fosfaat gereserveerd voor varkensmest en 400.000 kg voor pluimveemest. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

De regeling wordt op z'n vroegst 1 maart 2006 opengesteld. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van de Dienst Regelingen waarin de datum van 1 januari 2006 wordt genoemd. Bedrijven die zich vooraf als belangstellende hebben gemeld ontvangen enkele weken voor openstelling een informatiepakket waarmee de aanvraag ingediend kan worden.

De regeling wordt naar verwachting eind december 2005 gepubliceerd. Tot die tijd zijn de exacte voorwaarden en de interpretatie daarvan nog niet bekend. Een belangrijke voorwaarde is in ieder geval dat het bedrijf op naam van de aanvrager staat geregistreerd per 14 april 2005 en op die datum beschikt over varkens- of pluimveerechten.
Verder mag vanaf 14 april 2005 geen sprake zijn van verkleining van het aanwezige productierecht. De Dienst Regelingen kan momenteel nog niet aangeven hoe deze voorwaarde geïnterpreteerd moet gaan worden. Voldoet een bedrijf aan deze voorwaarde als het productierecht per saldo in het kalenderjaar niet is verkleind, bijvoorbeeld doordat het bedrijf rechten verkocht heeft en in hetzelfde kalenderjaar eenzelfde aantal rechten teruggeleasd heeft of mag geen enkele verkleining geregistreerd zijn? Het infocentrum mest en milieu van Hendrix UTD adviseert te wachten met verkopen/verleasen van rechten totdat de regeling gepubliceerd is en de exacte voorwaarden bekend zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.