Home

Achtergrond

Nieuwe waardering verpachte gronden box 3 vastgesteld

Het ministerie van Financiën heeft de cijfers gepubliceerd voor de waardering van verpachte gronden in box 3. Deze gelden voor het belastingjaar 2004. De normen zijn van toepassing op gronden die niet tot het ondernemingsvermogen behoren en zakelijk worden verpacht.

In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen ‘niet-eindige pacht’ en ‘eindige pacht’. Voor de eerste categorie is het percentage van de normwaarde gesteld op 45 procent. Gronden die vallen onder ‘eindige pacht’ hebben, afhankelijk van de resterende looptijd, een waardering meegekregen van 70 tot 97,5 procent.

De normen hebben het karakter van een compromis. Hiervan kan afgeweken worden als een ondernemer het er niet mee eens is. In dat geval vervalt echter het aanbod opgenomen in dit besluit en kan de belastingdienst elk geval op basis van de omstandigheden apart beoordelen.

Het besluit geldt voor los grasland en los bouwland. Op huiskavels, erven, bollenland of tuinbouwgrond zijn de waarderingen dus niet van toepassing. Als uitgangspunt voor de normwaarden dient het rapport over de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Dit is in januari aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bezittingen in box 3 worden belast volgens de waarde in het economische verkeer. Het vaststellen van die waarde is een lastige en dure zaak. Daarom heeft het ministerie van Financiën normwaarden vastgesteld. Die zijn afhankelijk van de ligging van de grond en of er sprake is van eindige of niet-eindige pacht.

Lees ook Financiën komt met normen voor verpachte gronden die in box III vallen
Meer informatie Besluit van Financiën
Meer informatie Rapport van DLG

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.