Home

Achtergrond

Nieuwe S&O-methode kan leiden tot hogere vergoeding

Ondernemers hebben tot het einde van dit jaar de keuze uit drie verschillende methodes om het loon voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-loon) te berekenen. Vanaf volgend jaar is nog slechts een methode toegestaan. Dat heeft de staatssecretaris Wijn (Financiën) deze week bekend gemaakt.

Op advies van de Werkgroep stroomlijning uitvoering WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) worden de twee ‘oude’ berekeningsmethoden in 2006 vervangen door één nieuwe. Omdat daar een wetswijziging voor nodig is, geldt tot die tijd dat ondernemers de keuze hebben uit alle drie: zowel de bestaande ‘reguliere’ en ‘vereenvoudigde’ rekenmethode, als de nieuwe berekening zijn toegestaan.

De nieuwe methode lijkt op de al bestaande vereenvoudigde berekeningswijze, maar verschilt daarvan op een onderdeel. Het jaarloon wordt in de voorgestelde methode gedeeld door het aantal uren waarover loon is uitbetaald. In vereenvoudigde berekening wordt het jaarloon gedeeld door het aantal gewerkte uren.

Dit betekent dat onbetaald overwerk waarin geen speur- en ontwikkelingswerk is verricht, niet meer van belang is voor de berekening van het S&O-uurloon. Dit kan leiden tot een hoger totaal S&O-loon.

De WBSO-regeling is bedoeld om MKB-ondernemers meer te laten investeren in vernieuwing. Ook agrariërs die geld steken in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van klassieke veredeling, kunnen daarvan profiteren. Een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk wordt op grond van deze regeling vergoed. De aanvraagtermijn voor het eerste half jaar van 2005 is inmiddels gesloten. Wel kunnen nog tot 2 juni aanvragen voor de tweede helft van het jaar worden ingediend.

Lees ook Fiscale stimulering innovaties vergroot
Meer informatie Besluit van de staatssecretaris, inclusief rekenvoorbeelden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.