Home

Achtergrond

Meeste boeren Hoekse Waard kunnen blijven

Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Dekker (Vrom) haar plan voor de aanleg van minstens driehonderd hectare bedrijventerrein aan de noordkant van de Hoekse Waard bijgesteld. Daardoor hoeven er minder boeren uitgekocht te worden.

Tijdens de bespreking van de Nota Ruimte twee weken geleden, werd duidelijk dat de Tweede Kamer het plan van de minister veel te ver vond gaan. Volgens het parlement zou 180 hectare ruim voldoende zijn. Aan die wens komt Dekker nu tegemoet.

Voor de meeste agrariërs in het gebied betekent dit dat zij hun werkzaamheden gewoon op dezelfde plaats voort kunnen zetten. Slechts een klein aantal zal worden uitgekocht. Volgens de provincie Zuid-Holland gaat het om 20 tot 25 boeren die land hebben in het gebied.

Tevens wil de minister dat een zo groot mogelijke deel van de Hoekse Waard wordt aangewezen als nationaal landschap. Dat heeft als gevolg dat het Zuid-Hollandse eiland beter beschermd zal zijn tegen de oprukkende verstedelijking van de Randstad. Het gebied behoudt daarmee het open en agrarische karakter.

Bij de begrenzing van het nationale landschap wordt uiteraard rekening gehouden met het aan te leggen bedrijventerrein. Ook speelt de toekomstige aanleg van de Rijksweg A4-Zuid daarbij een rol.

Lees ook Akkerbouwers in Hoekse Waard worden uitgekocht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.