Home

Achtergrond

Meer subsidie voor duurzame agrarische projecten in Noord-Brabant

Er wordt meer geld vrijgemaakt voor steun aan de duurzame land- en tuinbouw in Noord-Brabant. In totaal komt er ruim € 250.000 bovenop het bestaande budget van ruim € 2,7 miljoen. Met het geld financiert de stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) tot 2007 innovatieve en biologische projecten in de provincie.

De extra subsidie is het overgebleven bedrag uit het budget voor de periode 1999-2003. Gedeputeerde Staten hebben deze besloten week dat dit geld mag worden overgeheveld naar het budget voor 2004-2007. Het fonds dat het de stuurgroep beheert, is opgebracht door de provincie en de ZLTO.

Boeren en tuinders die in aanmerking willen komen voor de steun, kunnen een projectvoorstel indienen bij LIB. Dat kan individueel, of in samenwerking met milieu- en natuurorganisaties, productschappen of andere andere agrariërs of bedrijven in de agribusiness.

Voorstellen moeten gericht zijn op kwaliteit, milieu, diergezondheid en –welzijn, landschap energie of arbeidsomstandigheden. LIB streeft naar een betere afstemming van de ontwikkeling van agrarische bedrijven en de inpassing van deze ondernemingen binnen de natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied.

Meer informatie Website van de stuurgroep

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.