Home

Achtergrond

Loskoppeling melkquotum en grond voor beperkt aantal transacties

Het plan van LTO Nederland en het Productschap Zuivel (PZ) om de handel in melkquotum mogelijk te maken zonder grondoverdracht zal slechts voor een beperkt aantal transacties gelden. Dat zegt het ministerie van LNV.

Voorzitter Siem Jan Schenk van de LTO vakgroep Rundveehouderij denkt dat zeker negentig procent van de transacties straks kan plaatshebben zonder de overdracht van grond. Dat zou veel veehouders geld en vooral tijd schelen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft positief gereageerd op dit plan. Maar het ministerie van LNV denkt er anders over. Volgens een woordvoerder is de reikwijdte van het voorstel van LTO en PZ beperkt.

De Europese regelgeving staat lidstaten toe handel in melkquota mogelijk te maken zonder grondtransacties. Maar dat mag alleen bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden. Zo moet een transactie de bedrijfsstructuur verbeteren van de onderneming die het quotum aankoopt en mag het milieu er niet onder te lijden hebben. Daar is waarschijnlijk toetsing voor nodig. Het is volgens het ministerie dus niet de bedoeling dat het loslaten van die koppeling de norm wordt.

,,LTO moet niet denken het ei van Columbus te hebben uitgevonden”, zegt de woordvoerder. ,,Als de loskoppeling inderdaad op zo’n grote schaal mogelijk zou zijn geweest, waren wij daar natuurlijk zelf al lang opgekomen”.

In februari maakte LTO bekend draagvlak voor het plan te hebben gevonden in de Kamer. Het zou volgens de belangenorganisatie mogelijk zijn al per 1 april de Regeling Superheffing aan te passen aan de ontkoppeling. Of die datum gehaald wordt, is nog niet bekend. LNV beraadt zich nog op het voorstel. Als het plan doorgang vindt, zal het in elk geval beperkte waarde hebben.

Lees ook LTO: ‘Overdracht melkquotum zonder grondtransactie mogelijk per 1 april’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.