Home

Achtergrond

Kortingen premies dierlijke regelingen door beperkt budget

Boeren die specifieke premierechten voor zoogkoeien hebben aangevraagd, krijgen daar hooguit een kwart van. Er is zoveel gebruik gemaakt van de regeling dat het niet mogelijk is de aanvragen volledig te honoreren.

Dat schrijft Dienst Regelingen (DR) in een nieuwsbrief. Volgens de uitvoeringsinstantie van het ministerie van LNV hebben ruim 3.000 van de 4.500 aanvragers zich ingeschreven voor specifieke rechten. Om een evenredige verdeling te maken, krijgt iedereen minder dan gewenst.

In diezelfde nieuwsbrief meldt DR dat voor alle dierlijke regelingen dit jaar meer premie is aangevraagd dan het budget toelaat. Daarom valt voor elke aanvraag het subsidiebedrag per dier lager uit. Hoeveel dat is, wordt pas in het voorjaar bepaald. Maar DR geeft wel al een indicatie van de korting:

  • Ooien: 4 procent;
  • Extensiveringsbedrag: 60 procent;
  • Mannelijke runderen: 30 procent;
  • Zoogkoeien: 10 procent;
  • Slachtpremie volwassen runderen: 6 procent.

Boeren die zich niet hebben gehouden aan de randvoorwaarden voor milieu en dierwelzijn krijgen daar nog een korting bovenop. Dat geldt ook voor degenen die de Verzamelaanvraag te laat of niet hebben ingediend.

Meer informatie Nieuwsbrief van Dienstregeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.