Home

Achtergrond 188 x bekeken

Indirecte variant durfkapitaal verdwijnt

Alleen de directe variant van de durfkapitaalregeling is effectief. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de effectiviteit van de durfkapitaalregeling. De indirecte variant kan op termijn verdwijnen.

Het grote knelpunt voor jonge ondernemers die de agrarische onderneming van hun ouders overnemen, is de financiering. Zeker als kort na de overname ook nog eens stevig geïnvesteerd moet worden, komt menige starter financieel krap of zelfs klem te zitten. Het is daarom goed dat in de meeste gevallen waarin kinderen de onderneming van hun ouders overnemen de senioren helpen de kinderen financieel in het zadel te zetten. In de meeste gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van de durfkapitaalregeling, bij velen nog steeds beter bekend onder haar oude naam ‘Tante Agaathregeling’. Omwille van de bekendheid, wordt die benaming nu in ere hersteld.

Twee varianten
De durfkapitaalregeling kent twee varianten: de directe en de indirecte. In de eerste variant wordt door de belegger rechtstreeks geld uitgeleend aan de ondernemer. In de indirecte variant steekt een belegger geld in een beleggingsfonds, dat op haar beurt leningen verstrekt aan startende ondernemers.

Uit een evaluatie van Economische Zaken is gebleken dat alleen de directe variant durfkapitaalregeling effectief is. Wellicht heeft dat er ook mee te maken dat de fiscale faciliteiten voor de indirecte variant in zijn verminderd. Zo verdween de extra belastingaftrek van 1,3 procent over de waarde van het geïnvesteerde indirecte durfkapitaal.

Voor direct durfkapitaal verdween deze aftrek niet. De indirecte regeling is daarna langzaam doodgebloed. Zij kan zonder veel problemen worden afgeschaft. Dat wordt dan ook voorgesteld, en wel vanaf 2008.

Directe variant
De directe durfkapitaalvariant is wel een succes. Met name in de agrarische sector komt deze lening veel voor. In de commissie wordt toch betwijfeld of dit succes het voortbestaan van de regeling voor alle startende ondernemers rechtvaardigt.

De regeling zou daarom enkel nog moeten gelden voor leningen aan startende ondernemers, mogelijk zelfs alleen voor startende innovatieve ondernemers. Betwijfeld kan worden of agrarische ondernemers – hoe vernieuwend hun activiteiten misschien ook zijn – als innovatieve ondernemer kunnen kwalificeren.

Wat te doen?
Het is nog vroeg, maar er is toch reden om in actie te komen. De commissie bepleit in alle gevallen respectering van bestaande rechten. Daarom is het fiscaal verstandig om in die gevallen waarin ondernemers nu nog een directe durfkapitaallening kunnen verstrekken (bijvoorbeeld aan kinderen, maar ook aan verdere familie of zelfs aan derden), dat ook te doen. Doorgaans kan zo’n lening nog verstrekt worden gedurende de eerste zeven jaren van het bestaan van de startende ondernemer. Bij een bedrijfsovername is die termijn zelfs veertien jaar. Agrarische ondernemers zouden verder kunnen onderzoeken of financiering door middel van het aangaan van een commanditaire vennootschap een beter alternatief is.

Mr. S.F.J.J. Schenk (Gibo Groep)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.