Home

Achtergrond 197 x bekeken

Huidige regeling vakantiebon nog tot eind 2007

De huidige regeling voor de fiscale behandeling van vakantiebonnen blijft bestaan tot eind 2007. Daarna wordt bekeken of het nog nodig is een einde te maken aan de gunstige regeling. Dat zegt een woordvoerster van het ministerie van Financiën.

Het ministerie wil op termijn dat er fiscaal geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder vakantiebonnen. Daartoe heeft het onlangs de regeling geëvalueerd en alternatieven onderzocht. Financiën is van plan de waarde van de vakantiebon gelijkstellen aan de bedragen die in het vakantiefonds worden gestort.

Maar voor het zover is wil het ministerie eerst afwachten of in het bedrijfsleven nog wel behoefte aan de vakantiebon bestaat, zegt de woordvoerster. In de cao voor bouwnijverheid is afgesproken deze faciliteit per 1 januari af te schaffen. Ook loonwerkers krijgen vanaf volgend jaar geen vakantiebonnen. Wellicht is het niet eens meer nodig de regeling aan te passen als eind 2007 blijkt dat de vakantiebon niet meer wordt gebruikt. Dat is wel de verwachting van vakorganisatie FNV Bondgenoten.

Vakantiebonnen worden met name gebruikt in bedrijfstakken met veel kortlopende dienstverbanden. Dat is behalve in de landbouw ook het geval in bijvoorbeeld de bouw en metaalnijverheid. De bon is een recht om na verloop van tijd of onder voorwaarden een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.

Reden voor het niet opnemen van de vakantiebon in cao’s is ondermeer gelegen in het feit dat het fiscale voordeel nog maar klein is. Sinds 1998 wordt over een steeds groter deel van de waarde loonbelasting geheven. Destijds was dat 75 procent. Dit jaar moet over 92,5 procent belasting worden betaald. Datzelfde percentage zal ook in 2006 en 2007 gelden, aldus het ministerie.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn met link naar het evaluatierapport

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.