Home

Achtergrond

Grondmonsters voor derogatie alleen door erkend laboratorium

Bedrijven die derogatie willen aanvragen moeten hun gronden eens in de vier jaar laten bemonsteren. De monsters moeten worden genomen en geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Monsters van voor 1 december 2005 mogen nog wel worden gebruikt als ze maar zijn onderzocht door een erkend laboratorium.

Vanaf 1 december 2005 moeten grondmonsters die worden gebruikt voor de derogatie worden genomen door een geaccrediteerd laboratorium. Ten minste eens in de vier jaar moet de aanvrager de grond laten bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en het stikstofleverend vermogen. Het analyserapport, dat op het bedrijf bewaart word, mag dus niet ouder zijn dan vier jaar. Als de aanvrager in 2006 gebruik maakt van derogatie mag een rapport uit 2002 gebruikt worden.

Om niet alle bestaande rapporten onbruikbaar te maken wordt een uitzondering gemaakt voor monsters die voor 1 december 2005 zijn genomen. Hierbij maakt het niet uit wie de monsters heeft genomen. De analyse moet wel zijn verricht door een geaccrediteerd laboratorium. Dit betekent dat monsters die met ingang van 1 december niet volgens de nieuwe voorwaarden worden genomen, dus bijvoorbeeld als de veehouder zelf bemonstert, niet meer geldig zijn voor derogatie.

Meer informatie Alle voorwaarden grondmonster en derogatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.