Home

Achtergrond 163 x bekeken

Gedeeltelijke uitzondering administratieplicht inschaarder schapen

Schapenhouders die onvoldoende plaatsingsruimte op het eigen bedrijf hebben, kunnen schapen uitscharen op een ander bedrijf dat daar wel over beschikt. Dat heeft minister Veerman bepaald.

Een bedrijf dat buiten het groeiseizoen gedurende één aaneengesloten periode van vier weken maximaal 450 schapen van een ander bedrijf op zijn akkers of grasland laat grazen, is uitgezonderd van de administratieplicht en van de plicht om gegevens te verstrekken aan Dienst Regelingen. Dit geldt voor de periode in het kalenderjaar van 1 januari tot 1 maart of in de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

De uitzondering geldt voor de gegevens met betrekking tot het aantal ingeschaarde schapen, de capaciteit van de bij het bedrijf behorende opslagruimte voor dierlijke meststoffen afkomstig van de schapen en de aan het begin en eind van het kalenderjaar op het bedrijf aanwezige hoeveelheid meststoffen van deze schapen. De inschaarder moet wel rekening houden met de door de ingeschaarde schapen geproduceerde mest, die meetelt voor de bepaling of is voldaan aan de gebruiksnormen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van hetgeen voorgesteld in de ontwerp-uitvoeringsregeling is dat niet 300 maar 450 schapen in een aangesloten periode van niet drie weken maar vier weken zijn vrijgesteld.

Ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.