Home

Achtergrond

Compensatie oogstschade 2002 nog niet zeker

Het is nog onduidelijk of boeren die drie jaar geleden schade hebben geleden door zware regenval daarvoor gecompenseerd zullen worden. De Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002 moet eerst goedgekeurd worden voor de Europese Commissie.

Dat schrijft minister Veerman (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer. De regeling is eind vorig jaar aan de Europese Commissie voorgelegd. Veerman verwacht dat goedkeuring mogelijk is, maar waarschuwt voor optimisme. ,,Absolute zekerheid over het verloop en de uitkomst van deze procedure kan ik niet geven”, schrijft hij.

Aanleiding voor de regeling is de oogstschade die boeren in 2002 hebben geleden als gevolg van hevige regen in augustus. Omdat de regenval volgens het KNMI in heel Nederland zeer zwaar is geweest, komen ook agrariërs in het hele land in aanmerking voor compensatie.

Boeren die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen een tegemoetkoming ontvangen van 75 procent van de schade per gewas. Het eigen risico bedraagt net als bij de agrarische schadeverzekering dus 25 procent. Als het subsidieplafond van € 3,8 miljoen wordt overschreden, vindt een evenredige verlaging van de compensatiebedragen plaats.

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkomingsregeling moeten boeren gegevens over de teeltoppervlakte en de teeltplanschade laten zien. Deze kunnen bestaan uit het teeltplan zoals opgegeven bij de Landbouwtelling 2002, bewijzen van keuringsdiensten of een taxatierapport opgesteld door een taxateur. Ook is een afschrift vereist van de polis van een agrarische schadeverzekering voor schade aan gewassen als gevolg van zware regenval.

Meer informatie Brief van de minister

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.