Home

Achtergrond

Bezwaar belastingaanslag werkt door naar verliesbeschikking

Als een bezwaar tegen een belastingaanslag eveneens gevolgen heeft voor de verliesbeschikking, doet de Belastingdienst hiervoor automatisch ook uitspraak. Ondernemers die vergeten de verliesbeschikking aan te vechten, worden daardoor dus niet benadeeld.

Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wijn (Financiën) op vragen van de Tweede Kamer. Verliesbeschikkingen worden samen met de belastingaanslag op één biljet aangegeven. Het komt vaak voor dat een ondernemer alleen bezwaar maakt tegen de aanslag, maar dat redelijkerwijs vermoed kan worden dat het bezwaar ook is gericht tegen de verliesbeschikking of het uitblijven daarvan.

De staatssecretaris heeft de Kamer verzekerd dat de belastinginspecteur in zulke gevallen ook een uitspraak doet over de verliesbeschikking. Volgens Wijn is het door deze belofte niet nodig om de Algemene wet inzake rijksbelastingen aan te passen, zoals door de Kamer gevraagd. Om er zeker van te zijn dat de inspecteur ook daadwerkelijk de gevolgen van een bezwaar voor de verliesbeschikking meeweegt, is het desondanks altijd beter daar expliciet melding van te maken.

Boeren en tuinders die het jaar met rode cijfers moeten afsluiten, kunnen proberen wat terug te halen bij de fiscus. Verliezen kunnen worden verrekend met in het verleden behaalde winsten. Omdat winsten ouder dan drie jaar niet meer in aanmerking komen, kan het ook interessant zijn verliezen te verrekenen met in de toekomst te behalen winsten.

Een verliesrekening moet bij beschikking door de belastinginspecteur worden vastgesteld. Dit wordt dus vermeld op de belastingaanslag. Tot september vorig jaar gebeurde dat op de aanslagbiljetten vennootschapbelasting overigens erg onduidelijk. De verliesbeschikking stond onder het kopje ‘Toelichting’. Aanslagen van na die tijd kennen een paragraaf ‘Beschikking’. Deze onduidelijkheid bestond niet op aanslagbiljetten inkomstenbelasting.

Lees ook Fiscus biedt mogelijkheden om ondernemingsverlies te verrekenen

Meer informatie Brief van de staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.