Home

Achtergrond

Bedrijfstoeslag gaat niet altijd samen met natuurbeheerpaketten

Om toeslagrechten te verzilveren moet de aanvrager over grond beschikken én daarop enige vorm van landbouwactiviteit uitoefenen. Dit is mogelijk in combinatie met een natuurbeheerpakket, als deze enige vorm van landbouwactiviteit toestaat. Dat meldt Dienst Regelingen op het LNV-loket.

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen gewone toeslagrechten en braaktoeslagrechten. Gewone toeslagrechten kunnen combineren met de meeste pakketten van de Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (SAN), behalve enkele uitzonderingen. Braaktoeslagrechten kunnen juist niet combineren met de meeste SAN-pakketten, behalve een paar uitzonderingen. Gronden waarop de aanvrager een braaktoeslagrecht wil verzilveren, moeten altijd voldoen aan de definitie akkerland.

Veel pakketten van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) zijn niet toegestaan voor gewone toeslagrechten, enkele uitzonderingen daargelaten. Geen enkel SN-pakket is toegestaan voor braaktoeslagrechten.

Voor zowel de SAN als de SN zijn nog een aantal pakketten in onderzoek. Hiervan is nog niet zeker of deze wel of niet toegestaan zijn voor bedrijfstoeslagrechten.

Meer informatie Overzicht welke beheerspakketten combineren met welke toeslagrechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.