Home

Achtergrond

Alle administratie uitzendkrachten bewaren

Ondernemers moeten de administratie over uitzendkrachten bewaren, ook al zijn de gegevens onjuist of niet van belang voor hun eigen belastingheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Volgens de Belastingwet mogen ondernemers geen gegevens weggooien die tot hun administratie behoren waardoor een juiste belastingheffing onmogelijk gemaakt kan worden. De Hoge Raad meent dat uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat dit ook geldt voor informatie die van belang is voor de fiscale verplichtingen van derden.

Een aantal tuinders dat gebruik heeft gemaakt van illegale arbeidskrachten en de administratie daarover vernietigde, is volgens de Hoge Raad dan ook terecht door het gerechtshof veroordeeld. De groep huurde de arbeidskrachten in bij een uitzendbureau. Wekelijks leverden de tuinders overzichten aan het uitzendbureau over de gewerkte uren. Beide partijen vernietigden later deze gegevens. Het uitzendbureau stuurde facturen waarop namen stonden van arbeidskrachten die het werk niet daadwerkelijk hadden verricht. Deze gegevens bewaarden de tuinders wel.

Volgens de tuinders hoefden zij die oorspronkelijke gegevens niet te bewaren. Dat zou de verantwoordelijkheid zijn van het uitzendbureau. Die moet immers zorgdragen voor de belastingheffing van hun werknemers. Bovendien zou het bewaren van de gegevens volgens de tuinders geen enkel doel dienen omdat er onjuistheden in voorkwamen.

De Hoge Raad vindt dat het verweer van de tuinders geen hout snijdt. Mede gelet op de wetsgeschiedenis zijn zij verplicht ook de gegevens te bewaren die niet van belang zijn voor de eigen belastingplicht. En dat de administratie onjuiste gegevens bevatte, maakte dat volgens de Hoge Raad des te meer van belang. Immers, daarmee zou de belastingdienst fraude gemakkelijker kunnen opsporen.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.