Home

Achtergrond 393 x bekeken

Agrariërs vrij in vorm gewasbeschermingsplan

Voor alle teelten die de nog de grond in gaan, moeten boeren en tuinders de komende weken een gewasbeschermingsplan en -logboek opstellen. Sinds 1 januari is dat verplicht voor alle gewassen. Volgens het ministerie van LNV kunnen de meeste telers zonder veel extra inspanning aan deze eis voldoen.

In het gewasbeschermingsplan geeft de teler aan welke strategie voor gewasbescherming zal worden gevolgd tijdens de gehele teeltcyclus. In het logboek moeten boeren en tuinders bijhouden welke afwijkingen van het plan hebben plaatsgevonden. Hiermee wil LNV bereiken dat telers de gewasbescherming op hun bedrijf zodanig uitvoeren dat daarmee de milieubelasting wordt teruggedrongen.

De verplichting vloeit voort uit het Besluit beginselen geïntegreerde gewasbescherming dat sinds dit jaar van kracht is. De regeling is vooral bedoeld voor de zogenoemde achterblijvers. Volgens LNV werken de meeste telers al volgens de beginselen van dit Besluit. Maar een aantal doet dit nog niet. Het Besluit vraagt dus vooral extra inspanning van die tweede groep.

De essentie van de regeling is dat eerst alle andere teeltmaatregelen moeten worden afgewogen voordat gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Bij de afweging moeten deze achtereenvolgende punten een rol spelen: preventie, teelttechnische maatregelen, waarschuwings- en adviessystemen, niet-chemische gewasbescherming, chemische gewasbescherming en toedieningstechnieken en emissiebeperking

Voor het invullen van het plan en logboek is geen standaard formulier opgesteld. Dat houdt in dat boeren en tuinders zelf mogen weten hoe ze de informatie bijhouden. Wel moeten het plan en het logboek toegankelijk zijn opgesteld en eenvoudig te raadplegen zijn. Afwijkingen van het plan dienen binnen 72 uur in het logboek opgeschreven te worden, voorzien van een motivering.

De keuzevrijheid voor de vorm van plan en logboek maakt het mogelijk gebruik te maken van bestaande marktcertificeringssystemen. Belangenorganisaties en agrarische adviseurs kunnen standaardformulieren ontwikkelen, maar agrariërs mogen het ook op hun eigen manier doen. Dat laatste heeft als voordeel dat plan en logboek exact aansluiten op hun specifieke situatie. Adviseurs kunnen hen daarbij helpen.

Voor gewassen die enkele jaren staan, zoals bomen en vaste planten, hoeft niet elk jaar een nieuw plan gemaakt te worden. Telers kunnen ervoor kiezen een gewasbeschermingsplan te maken dat meer jaren omvat. Biologische teelten zoals omschreven in het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productie methoden zijn vrijgesteld van dit Besluit. Ook particulieren en hobbyboeren hoeven geen plan op te stellen en een logboek bij te houden.

Meer informatie Toelichting van LNV op het Besluit
Meer informatie Gewasbeschermingsplan voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (LTO)
Meer informatie Gewasbeschermingsplan voor glasgroenten en bloemisterij (LTO Groeiservice)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.