Home

Achtergrond 182 x bekeken

Wijziging regels aanwending meststoffen

Boeren moeten tot 2008 dierlijke meststoffen op bouwland in twee direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak brengen en onderwerken. Daarna moet dat in een werkgang. Dat staat in het Besluit gebruik meststoffen dat onlangs verscheen in het Staatsblad.

In het besluit zijn de regels voor het emissie-arm aanwenden van dierlijke meststoffen aangescherpt. Voor grasland blijft de regelgeving hetzelfde als nu. Voor bouwland gelden nieuwe voorschriften. Tot 1 januari 2008 moeten alle dierlijke meststoffen, zowel vaste mest als drijfmest, op bouwland in maximaal twee direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak gebracht en ondergewerkt worden. Na die datum geldt dat drijfmest in één werkgang aangewend moet worden. Voor vaste mest geldt nog steeds maximaal twee direct opeenvolgende werkgangen.

Vanaf 1 december 2005 geldt een verbod op uitrijden van drijfmest op bouwland gelegen op kleigrond in het najaar en winterperiode. In 2005 mag hier tot 30 november drijfmest worden uitgereden, in 2006 nog tot 15 november, in 2007 tot 31 oktober, in 2008 tot 15 oktober en in 2009 tot 15 september.

Op bevroren of met sneeuw bedekt grasland mag in de winterperiode geen vaste mest worden aangewend. De uitzondering voor het aanwenden van vaste dierlijke mest op bevroren of besneeuwde grasland wordt hiermee verder beperkt. Alleen op gronden die onderdeel uitmaken van het beheerspakket Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Subsidie regeling natuurbeheer 2000 (SN) geldt een uitzondering. Daarnaast moet in het beheerspakket expliciet staat vermeld dat het is toegestaan om buiten de rustperiode, veelal vóór 1 april, vaste mest aan te wenden.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Lees ook Beperkingen voor aanwenden drijfmest
Meer informatie Het gewijzigde besluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.