Home

Achtergrond

Urenadministratie S&O-arbeid vervalt

De regels voor speur- en ontwikkelingswerk worden vereenvoudigd. Vanaf volgend jaar hoeven ondernemers geen urenadministratie meer bij te houden om in aanmerking tot komen voor afdrachtvermindering.

Dat staat in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2006. Oorspronkelijk zou vanaf 1 januari het S&O-loon (speur- en ontwikkelingsloon) nog met één berekening kunnen worden vastgesteld, in tegenstelling tot drie zoals nu het geval is. Daar komt staatssecretaris Wijn van Financiën op terug.

Hij schaft de als lastig ervaren berekeningsmethoden allemaal af, evenals de eindafrekening. De uitvoering laat hij nagenoeg geheel over aan SenterNovem. Daarmee komt hij tegemoet aan de lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (Wbso) bij één uitvoeringsinstantie onder te brengen.

De regeling is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer te laten investeren in vernieuwing. Ook agrariërs die geld steken in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van klassieke veredeling, kunnen daarvan profiteren. Een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk wordt op grond van deze regeling vergoed.

Het in de nieuwe S&O-verklaringen opgenomen bedrag aan afdrachtvermindering wordt met de wijziging definitief. SenterNovem stelt dit vast aan de hand van de door de ondernemer verstrekte gegevens over het voorgenomen speur- en ontwikkelingswerk en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Als er uiteindelijk minder uren aan S&O worden besteedt, moet de boer of tuinder dit melden aan SenterNovem. Er volgt dan een correctie van het bedrag.

De S&O-verklaring wordt voor een beperkte periode afgegeven. Meestal is dat zes maanden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag voor een geheel kalenderjaar worden ingediend. In plaats van de huidige twee zijn er vanaf 1 januari drie aanvraagmomenten per jaar.

Voor ondernemers die voor ingang van de wijziging een aanvraag hebben ingediend, geldt een overgangsregeling. Deze groep krijgt te maken met slechts twee aanvraagmomenten. De hoogte van het S&O loon wordt gebaseerd op het gemiddelde uurloon dat de ondernemer in 2004 heeft betaald aan zijn werknemers die destijds speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht.

Lees ook Nieuwe S&O-methode kan leiden tot hogere vergoeding
Meer informatie Derde nota van wijziging Belastingplan 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.