Home

Achtergrond

Subsidie voor advies randvoorwaarden landbouwbeleid

Boeren kunnen zich met subsidie laten voorlichten over de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Zij kunnen tussen 1 en 23 december een aanvraag indienen bij Dienst Regeling.

De subsidie maakt deel uit de Kaderregeling Kennis en Advies. Alleen agrarische ondernemers die rechtstreekse betalingen ontvangen, komen in aanmerking. Per aanvrager is er maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Met het geld kunnen boeren tot 75 procent van de kosten die een adviseur in rekening brengt financieren. Het advies is gericht op hoe aan de vijftien randvoorwaarden van het Europese landbouwbeleid kan worden voldaan.

In totaal stelt het ministerie van LNV één miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Lees ook Korting op inkomenssteun bij overtredingen onder nieuw GLB
Meer informatie Overzicht randvoorwaarden per richtlijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.