Home

Achtergrond

Stakingswinst woning op vrije waarde bij overname door broer

De bedrijfswoning waarin de broer van een overleden agrariër achterblijft, wordt voor de stakingswinst op de vrije waarde gewaardeerd. Dat is ook het geval als het huis aan hem bij verdeling van de nalatenschap voor zestig procent van de waarde vrij opleverbaar is toebedeeld.

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Door het overlijden van de boer in 1999 werd in datzelfde jaar de onderneming gestaakt. Zijn broer, met wij de agrariër samenwoonde, bleef gebruik maken van het huis.

Bij akte van scheiding en deling in 2001 werd de woning aan hem toebedeeld. Bij die verdeling is de woning in aanmerking genomen voor zestig procent van de waarde daarvan in het economisch verkeer. Voor de berekening van de overlijdenswinst is in de aangifte inkomstenbelasting de woning in aanmerking genomen voor tachtig procent van de waarde in het economische verkeer.

Het gerechtshof vindt echter dat zich geen waardedrukkende omstandigheid heeft voorgedaan waarmee voor de stakingswinst bij de vaststelling van de waarde van de woning rekening gehouden moet worden. De broer was niet medegerechtigd tot het vermogen van de onderneming.

Zijn beroep op een besluit van de staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2001 is volgens het gerechtshof ongegrond. Dit besluit ziet toe op de situatie dat een woning door staking van het bedrijf overgaat naar het privé-vermogen van de voormalige ondernemer. Dit geldt niet in het geval van overlijden.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.